Live Media Crew Malowanie murali na zamówienie

Jewisch Community Center

Ten mural namalowaliśmy na zamówienie Jewisch Community Center w Warszawie. Dzieło powstało na podstawie komiksu Zaduszki autorstwa Rutu Modan. W ramach eventu zorganizowaliśmy wspólne malowanie muralu z członkami JCC Warszawa.

Ten mural namalowaliśmy na zamówienie Jewisch Community Center w Warszawie. Dzieło powstało na podstawie komiksu Zaduszki autorstwa Rutu Modan. W ramach eventu zorganizowaliśmy wspólne malowanie muralu z członkami JCC Warszawa.