Live Media Crew Malowanie murali na zamówienie

Lubelski Szlak Bitwy Warszawskiej

Trzy realizacje murali artystycznych upamiętniających Bitwę Warszawską 1920 roku.

Murale powstały w ramach projektu „Lubelski Szlak Bity Warszawskiej”.