Live Media Crew Malowanie murali na zamówienie
realizacje

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Mural zrealizowany dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na ul. Kruczej 5/11.

Inne realizacje