Kunden

Nasi klienci to m.in znane marki, biura architektury wn?trz, agencje reklamowe, instytucje dzia?aj?ce na rzecz kultury, fundacje, kluby, urz?dy miejskie, a tak?e osoby prywatne

ES HABEN mit uns zusammengearbeitet

Referenzen

"Polecam firm? Live Media Crew jako rzetelnego i w pe?ni profesjonalnego wykonawc? artystycznych murali reklamowych (...). Mural zosta? wykonany ze staranno?ci?, dba?o?ci? o detale, zgodnie z dostarczonym projektem oraz w umówionym terminie."

Direktor des Musiktheaters ROMA
Wojciech K?pczy?ski

"Firma Live Media Crew jest warta polecenia i zaufania. Malowid?o ?cienne na fasadzie budynku Centrum Spo?eczno?ci ?ydowskiej JCC Warszawa zosta?o wykonane profesjonalnie i estetycznie, w pe?ni spe?niaj?c nasze oczekiwania."

Direktor des Jüdischen Gemeindezentrums Warschau
AGATA RAKOWIECKA

Chcesz, ?eby?my wykonali dla Ciebie mural?