Live Media Crew Malowanie murali na zamówienie

IPN Warszawa

Nasz mural zrealizowany dla Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) można oglądać na ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie.